Prihlásenie na turnaj:


Prihlásenie je možné najneskôr do 16.06.2017!
Mužstvo je riadne zapísané medzi prihlásené tímy až po zaplatení štartovného!!!

Číslo účtu pre zaplatenie štartovného:
SK25 8360 5207 0042 0595 0761 - do správy pre prijímateľa uveďte názov mužstva


Prihlasovací formulár:

Prihlásiť sa môžete taktiež na telefónnom čísle +421 903 907 507 alebo nás kontaktujte na adrese fkluborca@fkluborca.sk.

Do e-mailu treba uviest:

  • názov týmu
  • miesto odkial tým pochádza
  • kontaktnú osobu
  • telefón
  • spôsob platby štartovného (poštovou poukážkou, prevodom alebo osobne)