Informácie o turnaji - pravidlá turnaja 2023Základné informácieTERMÍN TURNAJA: 1.7.2023

MIESTO TURNAJA:

Futbalové ihrisko Ľuborča (mestská časť Nemšová), Gorkého 9, 914 41 Nemšová
PRÁVO ŠTARTU:

Každé mužstvo štartujúce na NIVA CUPe je povinné zaplatiť štartovné 80€  pred turnajom najneskôr do 22.6.2023). číslo účtu pre úhradu štartovného:  IBAN SK25 8360 5207 0042 0595 0761  do správy napíšte názov mužstva a  telefónne číslo

PARAMETRE IHRISKA: 4 trávnaté ihriská 40*20m
POČET HRÁČOV: 4+1 v hre, ostatní striedaju hokejovým spôsobom
HRACÍ ČAS: 2*10min
HRACÍ SYSTÉM:

Podľa počtu prihlásených mužstiev
Skupinová fáza nasledne play off

SÚPISKA MUŽSTVA: Súpiska sa vyplňuje na predtlačený formulár pred začatím turnaja. Obsahuje názov týmu, meno kapitána alebo vedúceho mužstva, meno, priezvisko a číslo dresu každého hráča. Na súpiske môže byť ľubovoľný počet hráčov, Aspoň 1 osoba musí mať min. 18 rokov.

Pravidlá turnaja


NIVA CUP sa hrá podľa pravidiel futbalu. Výnimkou je offside a aut, ktorý sa kope. Hrá sa na ihrisku ohraničenom čiarami.

ROZOHRÁVKA BRANKÁRA: môže rukou vyhodiť loptu aj za polovicu ihriska
STRIEDANIE HRÁČOV: je v ľubovoľnom časovom intervale, je však realizované iba v priestore vymedzenom vlastnou striedačkou. /postih – strata lopty/
TIME OUT: Mužstvo môže požiadať rozhodcu počas zápasu (keď je hra prerušená) o TIME OUT (oddychový čas) najviac však 1 krát za zápas. Trvanie 30 sekúnd
ŽLTÉ KARTY: žlté karty sa počas turnaja nerátajú
ČERVENÁ KARTA: za červenú kartu je hráč vylúčený do konca zápasu a družstvo hrá v oslabení 2 minúty. Keď družstvo v oslabení obdrží gól, môže nastúpiť hneď ďalší hráč do kompletného počtu. Vylúčený hráč môže nastúpiť v ďalšom kole. Výnimkou sú opakpvané hrubé fauly alebo opakované nešportové správanie - za čo môže byť hráč vylúčený do konca turnaja. (o vylúčení rozhodnujú rozhodcovia resp. organizátori)
INZULTÁCIA: za inzultáciu rozhodcu a za napadnutie protihráča je hráč vylúčený do konca turnaja
ŠMÝKAČKY: je zakázané v zápase používať tzv. šmýkačky. (v súboji)
HODNOTENIE: v konečnom hodnotení rozhodujú : 1. Body, 2. Vzájomný zápas, 3. Väčší počet strelených gólov 4. Menší počet inkasovaných gólov, 5. 6. Rozstrel (penalty)/Lós.
ROZHODCOVIA: od prvého zápasu rozhodujú rozhodcovia p. ...........
PRÁVOMOC ROZHODCU: rozhodca má plnú právomoc pri vedení zápasov. Má právo udeľovať žlté a červené karty.
VÝSTROJ:

každé družstvo musí nastúpiť v jednotnom oblečení - stačí iba vrchná časť odevu. OBUV: použiť možno akúkoľvek obuv okrem kopačiek s vymeniteľnými a hliníkovými kolíkmi (štupľami)
LOPTA: povinnosťou každého mužstva je mať svoju loptu spôsobilú a pripravenú na zápas

ČAKACIA DOBA: Ak mužstvo nenastúpi na zápas v stanovený čas, výsledok je kontumovaný v prospech súpera. Teda ČAKACIA DOBA NEEXISTUJE !!!
ROZOHRÁVKA: hráč/brankár je povinný rozohrať loptu do 4.s Vzdialenosť protihráča je minimálne 3 m
GÓL Z AUTU: gól nebude uznaný ak sa pri rozohrávke z autu lopty nedotkne niektorý z hráčov

Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky tými. Je povinnosťou vedúceho týmu alebo kapitána oboznámiť s nimi všetkých hráčov. Organizátor turnaja si vyhradzuje právo na zmenu systému a pravidiel, to i v priebehu turnaja. V tomto prípade budú o zmenách informovaný všetci kapitáni. Všetci hráči štartujú na vlastní riziko POZOR!! Za odložené veci v celom areáli zodpovedá každý sám a nemá nárok na akékoľvek odškodnenie zo strany organizátora.